Tag Archives: benh ‘choi rong’

Ghép nhãn xuồng cơm vàng (XCV) lên nhãn tiêu da bò (TDB)

TDB và XCV cùng chung họ Bồ hòn (Sapindaceae), nên chúng có thể ghép được với nhau, thực tế sản xuất người ta đã áp dụng cách ghép này để chuyển đổi giống cũ thành giống mới từ khá nhiều năm nay rất thành công. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?