Tag Archives: xuyen tac

Xuyên tạc lịch sử trong âm mưu chiếm đoạt Hoàng Sa và Trường Sa

Có thể nói, tham vọng áp đặt chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông đã tỏ ra hết sức mâu thuẫn với nguồn tài liệu chính sử của họ… Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này