Tag Archives: xuat qua Nhat

Trồng rau xuất qua Nhật

Hơn 12.000 ha đất canh tác ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, xuất hiện những HTX trồng hoa màu nổi tiếng… tới bên Nhật là chuyện không có gì lạ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bình luận về bài viết này