Tag Archives: Xuat khau gao Thai Lan lao dao. xuat phat tu chinh sach tro gia cho nong dan

Xuất khẩu gạo Thái Lan lao đao

Xuất khẩu gạo Thái Lan đang gặp nhiều khó khăn xuất phát từ chính sách trợ giá cho nông dân. Liệu đây có phải là một cơ hội cho Việt Nam? Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?