Tag Archives: Xoai Yen Chau duoc gia

Xoài Yên Châu được giá

Do năm nay gặp phải băng giá kỷ lục cộng với xoài Yên Châu chính thức được trao chứng nhận thương hiệu nên xoài Yên Châu bán được giá. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này