Tag Archives: xin ra khoi

Nông dân xin ra khỏi GAP

Trong khi chính quyền địa phương và các nhà khoa học ra sức kêu gọi nông dân tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP hoặc VietGAP (tiêu chuẩn toàn cầu và tiêu chuẩn VN về chất lượng, an toàn và truy nguyên được nguồn gốc) thì nông dân đang làm GAP lại đòi trở lại sản xuất bình thường. Vì sao? Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này