Tag Archives: xa To Mau

Nhọc nhằn xóa nghèo

Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết là hầu hết các gia đình trong bản lại thiếu ăn. Mỗi năm bản chỉ cấy được một vụ lúa mùa, may ra 2-3 sào mới được 1-2 tạ thóc, ăn dè dặt chưa đến Tết đã hết. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này