Tag Archives: vien truong vien lua DBSCL

Tiến sĩ Lê Văn Bảnh – Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL: Tạo vùng cho cơ giới hóa “dụng võ”

Chúng tôi đã trao đổi với Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, về những thành tựu của ngành nông nghiệp cũng như những thách thức nông dân phải đối diện trong tương lai. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này