Tag Archives: Vien KHKT nong nghiep Mien Nam

Kỹ thuật mới canh tác bắp lai

Viện KHKT nông nghiệp miền Nam đã áp dụng biện pháp canh tác mới trên đồng ruộng: Đào rãnh sâu 30cm, rộng 30cm; luống rộng 1,2m, gieo 68 – 70cm x 20cm (hàng x cây); gieo hạt và tỉa đảm bảo 1 cây/hốc, tỉa thưa cây bắp giai đoạn từ 10 – 14 ngày tuổi. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này