Tag Archives: viện phí!

Lại đề xuất tăng viện phí!

Dự kiến, khung viện phí mới sẽ được thực hiện đồng loạt trong thời gian tới bởi theo các bệnh viện, chất lượng dịch vụ y tế đang ở mức không thể chịu đựng thêm Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này