Tag Archives: vay tin dung den

Đầu tư nông nghiệp đuối dần

cam kết sẽ tăng đầu tư tối đa cho khu vực nông thôn, tuy nhiên tỷ trọng đầu tư vào đây còn thấp, sức cạnh tranh của hàng hóa nông nghiệp còn yếu, đầu tư vào nông nghiệp vẫn chưa thực sự hấp dẫn. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này