Tag Archives: Vat lon giua

Vật lộn giữa bùn đỏ

Không chỉ mất đồ đạc, tài sản, những gia đình là nạn nhân của cơn lũ bùn còn phải đối mặt với sự ô nhiễm của môi trường sống, của nguồn nước sinh hoạt cũng như mất đất sản xuất trong thời gian “hậu lũ”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này