Tag Archives: Van phong Chinh phu

Giá điện sẽ tăng ?

Với chủ trương chấp thuận cho tăng giá than, khả năng tăng giá điện cũng đã rõ Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này