Tag Archives: van doc quyen

Giá điện tiếp tục tăng, EVN vẫn độc quyền

Với mức giá bán lẻ tối đa 1.835 đồng/kWh, khung giá bán lẻ điện vừa được cho thấy xu hướng giá điện sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, EVN vẫn độc quyền kinh doanh điện và việc lãi lỗ ra sao vẫn chưa được công khai. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này