Tag Archives: tuan hanh tu phat

Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình, tuần hành tự phát

Lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này