Tag Archives: tu tien

Cty TNHH vàng Phước Sơn – Quảng Nam: Ngang nhiên phá rừng tự nhiên

Cty TNHH vàng Phước Sơn cày ủi, san lấp trắng rừng tự nhiên để làm đường, mặc dù chưa được phép của cơ quan thẩm quyền sở tại. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này