Tag Archives: Tu Cay Tam Vong

Làm Giàu Từ Cây Tầm Vông Ở Bình Phước

Ở thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản (Bình Phước) hiện có rất nhiều hộ khá lên nhờ trồng cây tầm vông. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này