Tag Archives: tu 1-2-1011

Miễn phí xây dựng từ 1-2-2011

Bộ Tài chính cho biết, việc thực hiện chủ trương chung là miễn phí xây dựng ở tất cả các địa phương trong cả nước sẽ góp phần đảm bảo sự công bằng và thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, giảm chi phí và khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng công trình. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này