Tag Archives: TTdang kiemro mooc

Làm luật tại các trung tâm đăng kiểm: Bỏ tiền vô sổ việc này mới xong…

Nhét tiền vào cabin, kẹp tiền vào sổ đăng kiểm, nộp “tiền tươi” cho “cò”… Kiểu nào cũng được, cứ có tiền là xong. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này