Tag Archives: Trung vu

Trúng vụ sắn, vui được mấy mùa?

Bà con mừng ít lo nhiều, bởi sắn là cây trồng phá đất, chỉ sau 2 – 3 vụ trồng sắn, đất sẽ trở nên nghèo kiệt, bạc màu và suy giảm chất dinh dưỡng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này