Tag Archives: trong veo

Nuôi cá lóc trong vèo

Nhằm từng bước đa dạng hóa các đối tượng thủy sản nuôi nước ngọt có giá trị kinh tế cao, đáp ứng thị trường tiêu thụ. Nhiều năm qua TTKN Vĩnh Long đã triển khai nhiều mô hình nuôi các đối tượng thủy đặc sản như: ếch, lươn, cá lóc đạt hiệu quả cao. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bình luận về bài viết này