Tag Archives: trong sam ngoc linh

Người đầu tiên ra khỏi nóc mây mù

A lượng người Xê Đăng đầu tiên ra khỏi nóc Măng Tu, nóc Măng Lùng giao tiếp xã hội,người giàu nhất xã Trà Linh, cũng là người đầu tiên của làng Măng Tu vừa làm được một căn nhà gỗ 48 mét vuông theo kiểu nhà người Kinh. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này