Tag Archives: Trong rau muong lay hat – loi nhuan

Trồng rau muống lấy hạt – lợi nhuận cao hơn nhiều trồng lúa

Hiện nay, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau muống lấy hạt thu lợi nhuận từ 30 – 40 triệu đồng/ha cao hơn so với trồng lúa Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này