Tag Archives: trong nhanh

Vàng trắng cao su: Nghịch dị trồng nhanh, chặt thần tốc

Ồ ạt trồng, ồ ạt chặt, vùng cao su truyền thống chặt cả những cây đang cho mủ trong khi nơi không thích hợp lại phát triển cây này. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này