Tag Archives: trong lut loi

Miền Tây: mía nguyên liệu đang chết chìm trong lụt lội

Khai thác tối đa công suất ép mía của các nhà máy đường trong toàn vùng; huy động lực lượng quân sự thu hoạch mía giúp nông dân khi các địa phương thiếu lao động; tập trung toàn lực ngành vận tải thuỷ hỗ trợ vận chuyển mía cho nông dân sau khi thu hoạch; trợ cước vận chuyển cho nông dân… Đó là những biện pháp UBND tỉnh Hậu Giang đề ra trong mục tiêu thu hoạch khẩn cấp 4.200ha mía nguyên liệu ở huyện Phụng Hiệp đang bị ngập do lụt lội. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này