Tag Archives: Trong lua trong khu cong nghiep

Đất trồng lúa mất dần

Tháng 11-2011, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phải giữ cho được 3,8 triệu hecta đất lúa từ nay đến năm 2020. Tuy nhiên, các nhà khoa học và cả chính quyền địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đều lo ngại khó thực hiện được chủ trương này. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?