Tag Archives: Trong chuoi đac san Laba

Lâm Đồng: Trồng chuối đặc sản Laba

Giống chuối Laba đặc sản Lâm Đồng đã được công nhận thương hiệu sản phẩm và trồng chủ yếu trong vùng người Kinh ở hai huyện Lâm Hà và Đức Trọng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này