Tag Archives: trong bon

Mô hình nuôi lươn trong bồn đạt hiệu quả cao

Tại 2 xã Long Thuận và Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự), mô hình nuôi lươn phát triển khá mạnh, nhiều Câu lạc bộ đã được thành lập với trên 60 thành viên, tạo nên thế mạnh trong việc làm kinh tế tập trung. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này