Tag Archives: trong ao dat

Kỹ thuật ương, nuôi tôm càng xanh trong ao đất

Ở những ao nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng có thể thả nuôi luân canh với tôm càng xanh ở thời điểm nước ngọt để gia tăng lợi nhuận trên cùng diện tích ao nuôi và nhất là cắt mầm bệnh tôm nuôi nước lợ ở vụ nuôi sau. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

An Giang: Nuôi cá linh thương phẩm trong ao đất

Sau 6 tháng nghiên cứu ứng dụng, Trung tâm giống thủy sản An Giang đã nuôi thành công cá linh .. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này