Tag Archives: tro co

Mía đồng loạt trổ cờ!

Người dân vùng mía Lam Sơn (Thanh Hóa) và ngay cả lãnh đạo các huyện cũng hết sức bức xúc vì Cty CP Mía đường Lam Sơn để cho tình trạng mía trổ cờ trên ruộng suốt thời gian dài. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này

Khẩn trương phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại ngô

Diện tích ngô nhiễm bệnh trên 42ha, tập trung trên các trà ngô gieo sớm đang vào giai đoạn trổ cờ, phun râu, làm hạt, giai đoạn 7-8 lá, phát triển bắp. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này