Tag Archives: tren ruong

Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh trên ruộng

1. Các hình thức nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa ở Việt Nam –          Mô hình 2 vụ lúa xen canh 1 vụ tôm:  Ruộng được trồng 2 vụ lúa Hè-Thu và Đông-Xuân. Tôm được nuôi kết hợp với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này