Tag Archives: Trau du an

Trâu dự án, bán đổi vô tư

Mỗi nhóm hộ được cấp 1 con trâu cái, giao cho các hộ chăn nuôi vừa lấy sức kéo trong sản xuất nông nghiệp, vừa để sinh sản. Sau khi trâu sinh sản, con nghé thuộc về hộ nuôi đầu tiên, còn con trâu mẹ sẽ được luân chuyển cho hộ khác nuôi. Tiếp tục đọc

Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này