Tag Archives: tranh chap

Ồn ào ở chốn tâm linh: Tranh chấp quản lý điện thờ

Dòng tộc họ Bùi ở thôn Lão Ngoại đến nay đã được 14 đời với gần 50 hộ gia đình cùng trên 250 nhân khẩu. đến nay đã được 14 đời với gần 50 hộ gia đình cùng trên 250 nhân khẩu. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này