Tag Archives: Trồng nhiều cỏ

Trồng nhiều cỏ để giảm giá sữa

Hiện nay, 90% thức ăn tinh và thô của bò đều là nhập khẩu. Tại sao Việt Nam là nước nông nghiệp nhưng lại thường xuyên nhập cỏ từ nước ngoài để nuôi bò? Bao giờ giảm được giá sữa?… Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương, Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?