Tag Archives: Tong giam doc TCT Xang dau

Tổng giám đốc TCT Xăng dầu Quân đội: Xăng không đạt chuẩn, đại lý chịu trách nhiệm!

“Với 800 đại lý, 64 trạm sở hữu trên cả nước, Xăng dầu Quân đội khẳng định hoàn toàn đảm bảo được chất lượng hàng từ lúc nhập về cho đến khi giao cho đại lý. Nếu đại lý không bảo quản tốt, đại lý hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này