Tag Archives: Tong Cuc Thue

Khởi điểm thuế thu nhập cá nhân: Gấp 10 lần lương tối thiểu?

Ở các nước, lương tối thiểu là mức lương đủ đảm bảo người lao động tồn tại, nhưng tại VN chỉ là hằng số nhân hệ số lương chứ không phải tối thiểu để sống. Thực tế không ai lãnh lương tối thiểu để sống. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

“Bật đèn xanh” bán nhà trên giấy?

Tổng cục Thuế trích dẫn điều 5 Thông tư 02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 84/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này