Tag Archives: ton kem

Hết thuốc chữa

Đường bị ngập, bờ bao bị vỡ, các hố “tử thần”, các bẫy công trình là do con người tạo ra hoặc do con người quá kém không làm và không khắc phục được. Trình độ quản lý điều hành hạn chế, tầm nhìn và trách nhiệm không cao Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?