Tag Archives: Tôm – lúa

Tôm – lúa gặp khó

Người dân nuôi tôm quảng canh cải tiến ở tỉnh Bạc Liêu đã bắt đầu quay lại mô hình “con tôm ôm cây lúa”. Mô hình luân canh tôm – lúa đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Tuy nhiên, năm 2010 thì đến thời điểm này tình hình xuống giống tôm lúa đang trong thế bất lợi. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?