Tag Archives: to chuc

Hợp nhất 3 tổng công ty thủy sản

Tổng công ty mới có tên gọi Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, có vốn điều lệ 839 tỷ đồng do Nhà nước nắm 100% vốn. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này

Miễn, giảm thuế sử dụng đất trồng rừng nguyên liệu mây, tre

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đầu tư trồng rừng nguyên liệu mây tre, được miễn, giảm thuế sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Tổng cục Thủy sản sẽ đối thoại với WWF VN

Hôm nay, 7-12, VASEP sẽ tổ chức họp báo làm rõ vấn đề cá tra bị vô cớ đưa vào danh sách đỏ để người tiêu dùng hiểu rõ và yên tâm. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này