Tag Archives: tinh vi

Nhức nhối nạn phá rừng và chống kiểm lâm

Áp lực đối với các VQG ngày càng nặng hơn khi vừa tìm cách bảo tồn thiên nhiên, sinh thái và đa dạng sinh học, lại vừa đối phó với nạn lâm tặc đang diễn biến hết sức tinh vi, khốc liệt. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?