Tag Archives: tim ke

Doanh nghiệp tìm kế đối phó với hàng hóa Thái Lan

Cuộc thâm nhập và phổ biến của hàng hóa và các hệ thống bán lẻ Thái Lan một lần nữa đặt doanh nghiệp Việt trước bài toán cạnh tranh ngày càng gay gắt trên chính sân nhà. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này