Tag Archives: Tien xu

Tiền kim loại có còn cần thiết?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo dừng phát hành thêm tiền kim loại do những hạn chế trong lưu thông và đánh giá, nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng của loại tiền kim loại đã được đưa vào lưu thông từ năm 2003.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này