Tag Archives: Tiem nang va loi the

Nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Dương: Tiềm năng và lợi thế

Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là một trong những chương trình lớn của ngành nông nghiệp Bình Dương. Từ thực tế sản xuất cho thấy, Bình Dương có tiềm năng lớn và nhiều lợi thế để phát triển NNCNC. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này