Tag Archives: tich luy ruong dat

Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp – Tạo sức bật nông nghiệp, nông thôn

“Việc miễn TSDĐNN thời gian qua đã góp phần tăng tích lũy ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện để nông dân ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích nông dân làm giàu từ sản xuất nông nghiệp”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương, Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này