Tag Archives: thu hoi von

Nuôi lợn rừng không khó

Lợn rừng một năm đẻ hai lứa, mỗi lứa 10 con. Nuôi bốn tháng, trọng lượng lợn con từ 10-15kg xuất bán giống. Những con lợn cái dáng xấu và lợn đực được giữ lại nuôi thành lợn thịt. Tiếp tục đọc

Advertisements
Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?