Tag Archives: thoi goc chay mu

Ngừa bệnh thối gốc chảy mủ sầu riêng

Bên cạnh một số đối tượng thường xuyên có mặt và gây hại cho cây sầu riêng như sâu đục trái, rầy nhảy, sâu ăn bông, rệp sáp, bệnh thán thư, bệnh thối trái, bệnh thối hoa… thì bệnh thối gốc chảy mủ (do nấm Phytophthora palmivora gây ra) cũng là một đối tượng hết sức nguy hiểm và rất khó phòng trị, nếu nặng có thể làm cho cây bị chết. Đặc biệt là vào mùa mưa. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này