Tag Archives: thoi co

Gạo Việt Nam gặp thời cơ lớn

Gạo cấp thấp của Việt Nam đang bị cạnh tranh mạnh tại một số khu vực. Loại gạo này của Việt Nam gần đây giảm đáng kể, trong khi xuất khẩu gạo thơm đang có xu hướng tăng Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này