Tag Archives: thoa thuan

Thương lái lúa gạo: Cơ hội và những rủi ro

Tại khu vực ĐBSCL, thương lái đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị lúa gạo. Đội ngũ trung gian này đang ảnh hưởng tới 20% giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị lúa gạo XK. Tuy nhiên, cam kết mua bán giữa nông dân và thương lái hiện theo hình thức thỏa thuận miệng, mang tính rủi ro cao, mà nông dân bao giờ cũng ở thế chịu thiệt.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Nông dân An Giang lỗ vốn vì giống “ớt đực”

Bà con trồng ớt huyện An Phú (An Giang) đang kêu trời vì hiện tượng “ớt đực” (cây ớt rất tốt, không sâu rệp, ra nhiều bông nhưng ít trái và che phủ các cây ớt khác). Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bình luận về bài viết này