Tag Archives: thi truong Malaysia

Thanh long ruột đỏ Lập Thạch

Bén duyên miền núi tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 10 năm trở lại đây, cây thanh long ruột đỏ tại huyện Lập Thạch đã vào được thị trường Malaysia, mở ra hướng đi thoát nghèo cho nông dân nơi đây. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này