Tag Archives: thapbe

Cải thiện giống nòi dân Việt: Thọ nhưng không khỏe .

Tính ra, mỗi người dân có tới 12 năm sống không khỏe mạnh so với tuổi thọ bình quân. Trong khi đó, nếu chăm sóc một đứa trẻ hết 1 đồng thì chăm sóc cho người già hết 8 đồng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này